Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Svagheter eller styrkor – vilka ligger i fokus?

8 år sedan

2013 har startat, och för min del, och för mitt arbete och ansvarsområde känns det riktigt bra måste jag tillstå.

Jag kommer att dela med mig anledningarna till mitt aktuella välmående här framöver; nämligen våra framgångar och bekräftande mätningar av våra (TeliaSonera-koncernens) insatser i sociala medier, och hur vår närvaro uppskattas av våra kunder och övriga.

Inga nyårslöften från mitt håll (i år heller). Däremot tog jag till mig det trendanalytikern Göran Adlén skrev på Facebook, vilket gick något i stil med att istället för att ha fokus på att förbättra dina ev. svagheter, fokusera på att förstärka dina egna styrkor.

Det tror jag är en bra väg för att nå framgång, så nu kör vi!

Må gott,

LG