Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Förbud mot att läsa dina jobbmail på din ”fritid”?

7 år sedan

Jag läser min bloggkollega LG Wallmarks inlägg från igår (läs här) som tar upp en undersökning som Linkedin gjort där man spår att fasta arbetstider kommer att ”dö ut” i framtiden. Dagen innan hade jag läst en artikel i bla SvD (läs den här) som till stora delar tar upp en annan trend som går i motsatt riktning. Det blir nämligen allt vanligare i Tyskland att de tyska företagen helt enkelt raderar sina anställdas jobbmail då de är lediga. Detta för att låta de anställda vila och koppla av.

Tex har Volkswagen infört att mail som anländer 30 minuter efter att den anställde gått hem stoppas av servern. Liknande lösningar har SAP och Daimler infört eller planerar att införa.

Den tyska arbetsmarknadsministern Ursula von der Leyen driver också på då hon vill införa regler i arbetsskyddslagstiftningen om att anställda skall slippa läsa och svara på mail efter arbetstid. Redan idag kan ett företag som bryter mot detta få böta upp till 25.000 Euro.

Min reflektion är att jag mer lutar mig mot att fasta arbetstider alltmer kommer att fasas ut i framtiden och att arbetet med fördel kan förläggas när och var det passar bäst för individen och företaget. Det viktiga kan ju inte vara när arbetet utförs utan att att det görs på bästa och effektivaste sättet. Det är till nytta för individen, för företaget men också samhället i stort då vi också kan spara på våra gemensamma resurser om vi har en mer flexibel syn på när och hur arbetet utförs.

Sedan finns det ju såklart en poäng i trenden från Tyskland. Om gränsen mellan jobb och egen tid alltmer suddas ut så måste man hitta andra sätt att värna sin egen återhämtning och vila. Men att lagstifta och förbjuda jobbmail efter en ordinarie arbetstid känner inte jag är rätt väg framåt.

Vad tror ni om utvecklingen framöver? Vilken väg tror ni på?

Vi hörs snart igen,
Jessica