Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Toyota Prius eller ett 8h telemöte?

9 år sedan

Igår hade Telia ett seminarium med tema” Ett hållbart samhälle innebär ett digitalt samhälle”. Målgruppen som fått inbjudan består av young professionals (65%) samt executives (20%). De resterande 15% består av universitetsstudenter. Av de inbjudna har 35 % en bakgrund som ekonomer, 45 % är ingenjörer (en blandning mellan ledare och specialister, bland annat innefattande utbildningsbakgrunder inom industriell ekonomi, maskinteknik, IT, teknisk fysik mm.). De resterande 20 % består av bl.a. jurister. En mycket intressant grupp och jag hade äran av att vara där och berätta om Telias väg till ett hållbart företag med vikt på miljö.

Jag pratade om de krav som vi alla har på oss oavsett om man arbetar på ett privat företag eller i offentlig sektor. Krav på effektivisering , minskade kostnader samt att nå miljömålen som våra politiker och EU tar fram. Jag pratade om att det finns olika verktyg som man kan använda för att få nöjda aktieägare, nöjda kunder och nöjda medarbetare som vill jobba kvar i företaget men jag valde att prata om ett av dessa verktyg som jag använder och kan bäst, jag pratade om IT- och Telekomlösningar.

Jag berättade om vad Telia har åstadkommit under en tio års period (2001-2011) dvs minskat tjänsteresande med mer än 60% och flygresor med 67%, ökat användning av mötestjänster med 154% per år/pers, minskat kontorsytan med 50% totalt, ökat energieffektiviteten med mer än 90 % och sist men inte minst har vi grön el from 2007.

Jag berättade om våra erfarenheter och vad vi lärde oss under alla dessa år. Vi vet t.ex. att tekniken finns men det krävs mer än bara teknik för att nå det resultat som vi har nått. Det krävs att ha ledningen med sig för att det är de som tar besluten, gör prioriteringar och sitter på pengarna. Det krävs ett annorlunda ledarskap som har förmåga och vilja att lita på sina medarbetare och inte värdera dem på hur många timmar man finns på kontoret. Vi pratar om ett annorlunda arbetssätt och det förändras inte från en dag till den andra. Det krävs tålamod, information och stöd. Det tar tid att ändra på beteende och företagskultur som ”sitter i väggarna”.

Vi avlutade seminariet med en tävling där frågan lyder som följer: Efter hur lång sträcka är CO2-utsläppet för en Toyota Prius lika mycket som att ha ett 8h telemöte?

Vet du det?

Catherine Karagianni

2 Kommentarer

  1. Viktoria_Sallander 9 år sedan

    Jätteintressant föreläsning av en passionerad Telian!

  2. Nyfiken 9 år sedan

    Jag känner en person som sa upp sig från telia. Eftersom deras stela arbetssätt orsaka avsevärda ekonomiska och miljö kostnader. 

    Så att telia skulle vara ett miljömedvetet företag i annat än statistik, är skitsnack.
    Statistik-troll är det värsta som finns.