Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

IT för bättre klimat och miljö

9 år sedan

IT- och telekomlösningar kan, rätt använda inom samhällets alla sektorer, minska CO2 utsläppen inom EU med upp till 15% fram till år 2020. Det medför minskade kostnader med ca 600 miljarder euro.  Det kan vi/Telia skriva under på att det är möjligt för att vi har själva minskat t.ex. resekostnader under en 10 års period med 220 miljoner SEK.

Den största potentialen för IT- och telekomlösningar ligger framförallt inom transporter, energi- samt fastighets- och byggsektorn där många processer och styrning av verksamheten kan göras med hjälp av telekomtekniken.

Det finns flera exempel inom offentlig sektor där kommunerna t.ex har gjort stora besparingar för både miljö och ekonomi. Enligt en kommunstudie som Telia tillsammans med IBM och Kerfi har gjort år 2009 där ca 100 kommuner svarade, kan svenska kommuner spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra och av de 7 miljarderna kan 700 miljoner sparas in redan inom 12 månader.

E-fakturor: Visste du att 16 miljoner fakturor från Sveriges kommuner går till kommuninvånarna per år och kommunerna tar varje år emot 18,5 miljoner fakturor?

Ekonomistyrningsverket (ESV) har bedömt att staten kan på sina 11 miljoner inkommande fakturor spara hela 4 miljarder på fem år.

E-lönebesked: Lönebesked till de 720 000 anställda samt de deltidsanställda, leder till en besparing på minst 115 miljoner kronor per år

Virtuella växlar: Totalt kan kommuner, om de går över till virtuella växlar, spara 750 miljoner kronor per år.

För att detta ska bli verklighet krävs det bredband via fiber. Bredband ger möjligheter att leva och verka i hela landet – eller globalt om man vill – och bidrar därmed till tillväxt både nationellt och lokalt. Det krävs att vi börjar tänka- och handla  annorlunda och för att få alla medborgare att göra det krävs det utbildning och information redan på dagisnivå.

Här hittar ni kommunstudien i sin helhet.

Catherine Karagianni

3 Kommentarer

  1. Delphia 6 år sedan

    Nein, erst muss er da sein. Das verhält sich analog zur Anschaffung eines Mewsicheesnchenr. Erst muss man den Charakter kennen lernen… Keep you posted – hier im Tüntel!