Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Resfria möten gör kommuner grönare och rikare

9 år sedan

Kommunal verksamhet är mötesintensiv, både bland tjänstemännen och i den politiska organisationen. I geografiskt vidsträckta kommuner med flera olika tätorter kan mötena innebära att deltagare tvingas resa avsevärda sträckor. Detsamma gäller för regionalt samarbete mellan olika kommuner.

Visserligen har de flesta kommuner en resepolicy där tåget anges som ett förstahandsalternativ. Men glesa avgångar orsakar mängder av spilltid. Därför väljer många trots allt att ta bilen, vilket alltså orsakar miljöbelastning.

Ett klokare val vore telemöte eller webbmöte. Där blir spilltiden praktiskt taget noll. Desamma gäller för miljöpåverkan. Ett åtta timmars telemöte genererar ca 20 gram koldioxid i den totala produktionskedjan. Detta motsvarar drygt 200 meters körning med en riktigt bra ”miljöbil”. Det är en LCA (LivsCyckelAnalys) som vi/Telia gjorde i samarbete med Ericsson som ligger till grund för siffrorna.

Skånska kommuner har startat ett samarbete (samverkansprojekt PRIOS) över gränserna för att både lära från varandra men också kunna använda resurerna effektivare.

Fakta om PRIOS, ett samverkansprojekt mellan åtta skånska kommuner

PROJEKTMÅL

Utveckla e-tjänster och e-förvaltning.

UTMANING

Bedriva projektet på ett klimatsmart sätt.

ÅTGÄRDER

Resande har ersatts med telemöten och webbmöten.

Samtliga projektdeltagare, inklusive medlemmarna i styrgruppen, har fått webbkameror till sina datorer.

EFFEKTER

Med traditionell mötesteknik skulle projektets första etapp ha inneburit totalt cirka 3000 mil bilresor.

I den efterföljande etappen startas ytterligare tio delprojekt, där webbmötena alltså ger betydande besparing i både arbetstid och miljö. Uppskattningsvis minskar utsläppen av koldioxid med över 5 ton tack vare teknikanvändningen

Läs mer om effektiviseringspotentialen hos Sveriges kommuner här. Du kan också kan läsa mina blogg från den 31 /8, 4/9 och 6/9 som också rör kommunerna

Catherine Karagianni

One Kommentar

 1. Patrik 9 år sedan

  Hej Catherine,
  vi håller precis på att starta upp ett stort projekt i miljonprogramsområdet Hökarängen.
  Det känns som att ni borde vara med, slå mig gärna en signal vid tillfälle.
  H/Patrik
  0766-285600

  ”SUST är ett initiativ av flera av Sveriges största företag och Energimyndigheten som sätter Svenska innovationer inom främst energieffektivisering i arbete genom att implementera dem i stora demonstrationsprojekt.”
  http://www.sust.se