Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Så skulle miljön skadas om kvinnor började resa som män

9 år sedan

Trafikkonsulterna Tricvector fick på uppdrag av Malmö stad utreda vad som skulle hända om stadens alla kvinnor började resa som männen. Resultatet blev:

– en dramatisk ökning av koldioxid och partiklar.

– miljökostnaden i staden skulle också öka med runt 300 miljoner kronor om året.

– ytterligare 200 Möllevångstorg för att få plats med alla parkerade bilar. Denna yta motsvarar en kostnad av 800 miljoner kronor. En person som färdas med bil tar hela 10 gånger större plats än den som åker med buss och 20 gånger mer än den som väljer att gå.

Det var länge sedan som jag har läst att mäns och kvinnors resvanor skiljer sig åt och att mäns resande påverkar miljön mer än vad kvinnors resande gör. Jag tror att jämställdhetsfrågan är mer komplex än så här, men det ger ändå nya perspektiv på konsekvenserna av hur vi reser.

Jag tycker att någonstans missar vi alla helhetsbilden. Vi pratar om mäns och kvinnors resvanor, vi pratar om att fördubbla trängselskatten i Stockholm istället för att börjar prata om vilket sorts samhälle vi vill ha. Är dagens fokus på fysisk infrastruktur verkligen vägen mot den ”Smarta och hållbara staden”? Eller som en av mina kollegor har formulerat det. ”Är framtiden ljus och fiberrik eller svart som asfalt…”?

Jag tror att vi måste börja tänka annorlunda och titta på helheten. Jag blir förvånad att inte våra politiker pratar mera om ITK (Informations- och Kommunikationsteknik). Med hjälp av ITK blir den stora världen mindre, vi kan dela kunskap, nätverka och påverka. Vi kan effektivisera verksamheter inom både näringsliv och offentlig sektor, vi kan snabbare bygga globala marknader och vi kan bidra till lösningar på många av dagens samhällsproblem. ITK är en förutsättning för framtidens innovationer och starkt bidragande till Sveriges konkurrenskraft.

Vi har t.ex. Digital agenda för Sverige som har tagits fram på uppdrag av energiminister Anna- Karin Hatt men vad hjälper det om vi inte implementerar det?

Catherine Karagianni