Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Bilkörningen minskar för tredje året i rad

9 år sedan

Jag blev förvånad när jag läste att bilkörningen minskade för tredje året i rad. Under förra året minskade svenska bilisterna sin bilkörning med hela 2,7 procent, trots att antal bilar fortfarande ökar. Detta enligt trafikanalys som sammanställts av Statoil Fuel & Retail Sverige.

I Malmö minskade bilkörningen med 17,5 procent och antalet registrerade bilar ökade med 11 122 stycken, vilket är den största minskningen i landet. Bara i sju kommuner ökade bilkörningen, som mest i Malmös grannkommun Lund som förra året fick över 13 729 fler bilar i kommunen och en ökad bilkörning med 36,5 procent.

Vad är det som gör att i Malmö väljer man att ställa bilen i garaget när man i Lund använder bilen ännu mer? Har det med att göra att det kanske är flera yngre som bor i Lund (studentstad), det borde inte ha med det att göra för att studenter har mindre pengar. Kan det ha att göra med att miljömedvetenheten är större i Malmö än i Lund?  Har det med att göra att de använder mera IT för att kommunicera med varandra än vad man gör i Lund?

Jag vet inte vad det beror på men det skulle vara intressant att gräva vidare och se vad är det som gör att man har ändrat sitt beteende på det ena eller andra hållet.

Läs hela listan över bilkörningen i Sveriges kommuner 2011 här.

Catherine Karagianni