Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Arbeta När och Var du själv vill

9 år sedan

En granne berättade för mig att hon har en medarbetare som enbart arbetar tillfälligt och komprimerat under vissa fasta perioder under året. Ett upplägg som alltså både fungerar för personen och för arbetsgivaren.

I maj släppte Harvard Business Review (HBR) en artikel om The Rise of the Supertemp, alltså högutbildade som istället för ”fast anställning” väljer att arbeta i (avgränsade) projektanställningar

Vad är då nytt med detta? Jo, just detta avser personer i den ”absoluta kunskapseliten” som kan få, och har haft, ”fast” anställning på de absoluta toppföretagen, men som väljer att ta uppdrag när och där det passar dem.

Jag kan kittlas av möjligheten att arbeta avgränsat, enbart med sådant jag verkligen brinner för – hos intressanta arbetsgivare, under perioder som passar mig. Samtidigt som jag realistiskt också kan fundera på hur många arbetsgivare som kan erbjuda detta upplägg? Fast det kanske är vad vi kommer att se mer av i framtiden?

Saxar på samma ämne detta ur Mera Jobb.se: ”Statsminister Fredrik Reinfeldt närmade sig ämnet i en berömd DN-intervju i februari, som många läste som att han ville höja pensionsåldern till 75 år. Själva intervjun handlade dock om att ha beredskap för ett antal karriärbyten under livet, bland annat för att arbetsmarknaden ska bli både intressantare och mer tillgänglig för oss när vi blir äldre.”

Jag, med facit i hand, ser att jag hittills har bytt arbetsuppgifter vart 3-5 år, allt för att växa, utvecklas och utmanas, vilket förmodligen är varför jag triggas av artikeln från HBR. Vad tycker du? Skulle ett sådant upplägg fungera på din arbetsplats? Skulle du själv vilja arbeta så?

Avslutningsvis, kopplat dagens rubrik, är det nu min tur att njuta det som lagstadgades 1938, nämligen semester – och därmed välja själv ett tag. Vi hörs i augusti.

Må gott,

LG

2 Kommentarer

 1. Janc 9 år sedan

  Ja – tanken är intressant och hur vi ser på vad en anställning är behöver inte se ut på samma sätt imorgon som idag.

  1. LG Wallmark 9 år sedan

   Hej Janc, tack för din återkoppling. Ser med deltagande förväntan fram emot vad samhället utvecklas till – vilket jag förutsätter innebär en förbättring för alla.

   Må gott,
   LG