Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Telia intar Almedalen

9 år sedan

Det har blivit lite av en tradition att Telia är på plats under Almedalsveckan. Även i år är Telia på plats under politikerveckan i Visby för att träffa politiker, beslutsfattare, kunder och journalister.

Vi, Telia,  behöver synas i de här sammanhangen, vara delaktiga i debatten och ta position i frågor som ligger nära våra kunders verksamhet. Vi behöver förklara hur IT och telekom i allmänhet och Telia i synnerhet kan stötta våra kunder och andra intressenter i framtiden.

Kraftig kapacitetsökning
De senaste åren har nätkapaciteten varit en utmaning under Almedalsveckan. Det blev extra påtagligt i fjol när användningen av smartphones och applikationer ökade explosionsartat med stor belastning på näten som följd. I år har Telia kraftsamlat för att säkra kundupplevelsen.

Vi har gjort rejäla utökningar i våra 3G- och 4G-nät både vad gäller nya master och ökad kapacitet som ska ge bättre åtkomst till nätet och snabbare uppkoppling. Det är svårt att möta tillfälliga efterfrågeökningar i typiska sommarområden, men vår ambition är att det ska märkas en klar förbättring i år.
Inför årets Almedalsvecka har Telia ökat kapaciteten i 2G-nätet med närmare 20 procent, i 3G-nätet med närmare 300 procent och i 4G-nätet med drygt 30 procent. Dessutom täcks hela Almedalsområdet med Homerun där kapaciteten har ökats hundrafalt.

Bra miljömötesplats
TeliaSonera är huvudsponsor för initiativet Hållbara Hav, ett projekt som syftar till att sprida kunskap och information om miljöproblemen i Östersjön. En viktig del i projektet är briggen Tre Kronor af Stockholm som kommer att ligga i Visby hamn under Almedalsveckan. Om du har vägarna förbi kom ombord. TeliaSonera tar tillfället i akt och berättar om vårt eget miljöarbete.

Jag kommer de närmaste dagarna att berätta, för er som inte har möjlighet att vara på plats, vad det är som TeliaSonera berättar/visar på utställningen som finns på briggen Tre Kronor .

Catherine Karagianni