Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Var femte svensk bil måste bort för miljöns skull

9 år sedan

För att regeringen ska kunna nå sina miljömål måste biltrafiken i Sverige minska med 20 procent till 2030. Tyvärr visar prognoserna något annat, nämligen att biltrafiken snarare kommer att öka kraftigt enligt en utredning om ett mer effektivt svenskt transportsystem.

– Ju längre man dröjer desto tuffare blir åtgärderna. Ju tidigare man börjar desto större genomslag får man, säger Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör på Trafikverket, som har lett Kapacitetsutredningen. Läs mer här.

Jag undrar en sak, när kommer våra politiker och andra beslutsfattare börja prata om IT:s roll och nyttan med att använda telekommunikationslösningar effektivare? Jag vet att det krävs flera åtgärder för att minska eller rättare sagt bromsa den negativa utvecklingen men idag vågar ingen pratar om IT:s roll, tyvärr.

Catherine Karagianni

One Kommentar

  1. Sören Angetun 9 år sedan

    Bra notering! Vi måste börja ändra vårt ”strutsbeteende”!