Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Sociala medier fortfarande i startgroparna

8 år sedan

Är sociala medier – ännu – fortfarande något för fåtalet?

 

Jag skriver som bekant av och till här om sociala medier, och hur vi på Telia arbetar med dessa plattformar.

 

I år har jag bl.a. tagit upp flera möten med företagare som (tyvärr) fått mig att förstå att sociala medier ännu är långt ifrån en självklarhet att nyttja för företag. Vidare skrev jag här om Digidel och detta initiativ som syftar att minska den s.k. digitala klyftan kopplat Internet i Sverige.

 

För över ett år sedan skrev jag en bloggpost om NITA, Nationellt IT-användarcentrum vid Uppsala universitet. NITA har en nationell uppgift som bevakare och utvecklare av användningen av informations- och kommunikationsteknik i Sverige. Målet är att skapa och sprida ny kunskap om centrala förutsättningar för utformning av framgångsrika IT-baserade tjänster.

 

Håkan Selg vid NITA presenterade i december resultaten av en undersökning som på ett sätt bekräftar mina ”farhågor” ovan. Undersökningen vid namn ”Om nya kontaktmönster i arbetslivet: Facebook, LinkedIn, Twitter.” gjordes 2011 bland Dataföreningens medlemmar. Där framgår att sociala medier fungerar som publiceringsverktyg och diskussionsplattformar. Så här skriver han om de olika plattformarna Facebook, LinkedIn och Twitter:

 

 

 

 • För en majoritet av användarna är Facebook ett verktyg för kontakter och utbyte av information som är relaterat till privatsfären.”Vänkretsen” på Facebook domineras av privata kontakter men med inslag av personer med koppling till yrkeslivet. Kvinnor använder Facebook mer än vad män gör. En högre andel kvinnor har konto på Facebook, har fler vänner och läser oftare av sitt konto och gör egna bidrag och statusuppdateringar.
 •  

 • På LinkedIn dominerar istället professionella ”connections”. Yrkesrelaterade inlägg och statusuppdateringar är i klar majoritet. För de allra flesta handlar det om ett passivt engagemang. Åtskilliga dagar förflyter mellan besöken och ännu fler mellan statusuppdateringarna. En mindre grupp utnyttjar dock LinkedIn som plattform för diskussioner i professionella angelägenheter. På LinkedIn är männen mera aktiva än kvinnorna vad gäller såväl besök som statusuppdateringar.
 •  

 • Twitter visar sig inte ha mycket gemensamt med Facebook och LinkedIn. Endast var fjärde av de tillfrågade har skaffat sig konto. Det finns en kärna av engagerade twittrare även om majoriteten är mer eller mindre passiva. Många av dem som skaffat konto verkar osäkra om vad det ska användas till.
 •  

I en rangordning om olika mediers betydelse som informations- och kunskapskälla för yrkeslivet fick de intervjuade välja mellan följande, som hamnade i följande rank i betydelse:

 

 1. Morgontidning
 2. TV
 3. Radio
 4. LinkedIn
 5. Facebook
 6. Twitter
Enligt denna undersökning är alltså morgontidningen fortfarande den viktigaste källan. Samtidigt som man skriver ”…Den kanske intressantaste detaljen är sistaplatsen som 14 procent av de tillfrågade ger morgontidningen som källa för yrkesrelaterad information. Fördelningen tenderar här att bli U-formad vilket kan vara en indikation på att en förändring i användarmönstret pågår.”.

 

 
Min tolkning blir att sociala medier ”fullt ut” än så länge är något för hardcore användarna, samtidigt som de sociala plattformarna ändå fått en plats bland svensken. Men än så länge med en övervikt på privatanvändande snarare än yrkesrelaterat. Med ett säkert nät, bra uppkoppling och bra produkter tror jag framtiden kommer visa att de sociala medierna kommer att ta mer utrymme.

 

Förstå mig rätt, jag säger inte att det är antingen eller. Vi kommer säkert att se en mix av kanaler i framtiden, samtidigt som sociala medier blir viktigare för oss – både som privatpersoner som professionella.

 

Må gott,

 

LG

5 Kommentarer

 1. En längesedan vän 8 år sedan

  En dyster framtid om sociala medier kommer att bli viktigare för oss. Redan idag tenderar de att ersätta det mänskliga mötet. Ett telefonsamtal eller att träffas för en fika betyder så oerhört mycket mer än att trycka Gilla på Facebook…

  1. LG Wallmark 8 år sedan

   Hej,

   Tack för din kommentar, som jag tolkar som att du tänker på person till person privat. Telias blogg Bättre affärer tar mest upp relation mellan företag och konsument.

   Förhoppningsvis blir sociala medier en bra och förenklande kanal för kunder och omvärld, att kunna ha och komma i kontakt med ”sina företag” på det sätt som passar berörd bäst. Och vice versa. Även i affärsrelation tror jag det ”mänskliga mötet” kommer att vara en viktig del i framtiden, precis som du nämner för privatpersoner..

   Må gott,

   LG

 2. Jan Bergman 8 år sedan

  Hej LG, intressant text. Jag har länge delat din känsla av att det verkliga användandet av sociala medier i Sverige inte riktigt kommit igång, trots att tydligen halva Sveriges befolkning hittat till Facebook. Med drygt sju år på LinkedIn(och troligtvis den som introducerade nätverket inom TeliaSonera 😉 ser jag ännu inte den fulla svenska utväxlingen av detta och andra nätverkstjänster. 

  Detsamma gäller intressedrivna communities kring angelägna frågor såsom hållbar utveckling etc. Kanske beror det på att vi svenskar är förhållandevis bekväma med engelskan och därmed väljer mer internationella/globala fora och svenska initiativ snabbt framstår som bleka i jämförelse och därmed snabbt tynar bort.

  Kopplat till sociala medier i yrkesmässig användning finns content marketing som jag länge följt. Få svenska exempel på riktigt driven strategi kring detta har åtminstone jag snubblat över. Med vetskap om att multisar som Coca-Cola styr om stora delar av t ex TV-reklamsbudgets mot sociala medier genom content marketing borde öka intresset för nationella aktörer.

  Troligtvis står genombrottet för dörren!

  Jan Bergman

  1. LG Wallmark 8 år sedan

   Hej Jan,

   Tack för kommentar, och engagemang i frågan.

   Återkom gärna om du kommer på några bra, och inspirerande?, case som kan stimulera och tipsa andra.

   Må gott i solen,

   LG

 3. Jan Bergman 8 år sedan

  Bifogad länk leder till artikel om SEB och deras arbete som började i Sverige men som tillämpas även på andra marknader. Uppmärksammat av Pepper & Rogers som myntade begreppet 1-to-1 marketing och har bra nyhetsbrev att följa
  http://www.peppersandrogersgroup.com/view.aspx?DocID=33533