Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Miljöministern -Vi måste köra mindre

10 år sedan

Lena Ek, Miljöministern, får frågan om det är bra att trafiken ökar. Hon svarar utan att tveka, ”Nej, vi måste köra mindre””. Samma fråga fick förre miljöministern Andreas Carlgren tidigare och han svarade ”Det är bra om trafiken ökar”. Vem har rätt och vem har fel? Kan vi klara klimatmål utan att tänka på hur vi förflyttar oss själva och handelsvarorna? Jag undrar om det är bara Lena Ek:s åsikt eller om hon har regeringen bakom sig? Jag undrar också om hon har pratat med Anders Borg om detta för att vi ska inte glömma att det är han som sitter på pengarna. För att minska transporter krävs det att satsa på alternativa lösningar, som t.ex. satsa på järnvägar, bredband och IT- kommunikationslösningar och det krävs beslut och investeringar.

Läs artikeln på SVT:s webbplats och artikeln ”Trafikverket vill ha mer överflyttning till järnväg och sjöfart” i Svensk Åkertidning.

Catherine Karagianni

One Kommentar

 1. Andreas Larsson 10 år sedan

  Lena Ek har åtminstone forskningen i ryggen. Trafikverkets egna djupgående analys talar för att vi måste halvera bilismen tills 2030 om vi vill klara klimatmålen. Samtidigt så går vi nu sakta in i en oljekris som ser ut att bli akut inom 20 år och att vi av den anledningen kan tvingas att minska bilismen ändå, en del analyser pekar på att bara det kan minska bilismen till mindre än hälften. Jag har själv studerat forskningen i flera år och har arbetat lite på regional nivå. Som företag bör man anpassa sig till en affärsmodell där oljeberoendet är lågt eller helst obefintligt. Egentligen bör hela samhället göra det för annars riskerar vi att oljepriset äter upp hushållens köpkraft genom högre priser på drivmedel och varor samt högre räntor. Ett stigande oljepris påverkar därför stora delar av ekonomin – man brukar tala om att oljan är blodet i ekonomin. Lloyds som är världsledande inom riskanalys för företag sa följande i en rapport för tre år sedan:

  Companies which are able to plan for and take advantage of this new energy reality will increase both their resilience and competitiveness. Failure to do so could lead to expensive and potentially catastrophic consequences.

  En sammanfattning finns här:
  http://www.asolarproject.com.mx/pdf/chatham_execsum.pdf

  Det finns mängder av andra liknande rapporter, tyvärr har vår Energimyndighet blundat för problematiken så kunskapen om allvaret är väldigt låg i samhället. Det är så allvarligt att det kan innebära slutet för ekonomisk tillväxt som vi känner till den. Å andra sidan är dagens ekonomiska system inget annat än ett stort pyramidspel så det är nog ändå ett måste att avveckla det innan det kollapsar av sig själv.

  Telia kan utnyttja sin position inom kommunikationsbranschen, det kommer sannolikt att bli ett växande behov av olika typer av fjärrkommunikation när fler kan behöva arbeta hemifrån eller ha virtuella möten. Jag arbetar själv hemifrån sedan 6 år tillbaks så jag ser stora fördelar med det.