Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Stockholm rustar sig för extremare väder

10 år sedan

Fler extrema skyfall, mögel, ökad risk för bränder, 4-6 grader varmare, extrema värmeböljor, jordskred, fler fästingar och myggor, hälsofarligt dricksvatten, mer TBE, raserade broar, översvämningar, mer borrelia, raserade vägar, kan ni gissa när och var befinner man sig då? Jo, man befinner sig i Stockholm år 2100. Vi pratar om nittio år enl. en ny rapport om klimatförändringar. Men Stockholm ligger bättre till i jämförelse med Malmö och Göteborg. Läs mera här i DN.STHLM.

Jordklot miljö - Bättre affärer - Catherine Karagianni

Jag tycker att om det är något som är positivt är det att vi kan göra något och vi alla har ett ansvar. Det är inte bara politiker, företagare, organisationer eller enskilda individer som kan lösa klimatfrågan och det hjälper inte om vi gör vår läxa här i Stockholm eller Sverige. Klimatfrågan är en fråga som berör alla i hela världen och det krävs samarbete på alla nivåer för att nå resultat.

Jag är säker på att vi kan bryta den här utvecklingen när det gäller klimatförändring om vi bara börjar nu och vi gör det tillsammans. Vad säger ni, håller ni med mig?

Vi hörs snart igen, Catherine