Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Närmare 50% låter ödet bestämma över sina digital tillgångar

8 år sedan

50 % av svenska företag i storleken 1-9 anställda har backup av sin data på annan plats än den där man har verksamheten, visar den statistik som SCB tar fram varje år om Företags användning av IT. Och i den senaste rapporten för 2010 så kommer fler frågor om säkerhet upp. Hur man hantera lösenord och om  man använder sig av någon form av It-säkerhets policy vilket mindre än 40% av företag med upp till 49 anställda gör.  Generellt sätt är större företag bättre på att hantera skyddet av sin Digital tillgångar och även om de är drabbade i högre utsräckning än de mindre företagen så är det på låga nivåer som antalet  IT-attacker sker , ca 4% per år, och drabbade av skadlig kod som förstör data är ca 2% per år.

Och kanske är det ett av skälen till varför mindre företag inte går lika långt i säkrandet av It-relaterade system och verktyg. Att risken bedöms så liten att det är värt att ta chansen. Eller är det helt enkelt så att insikten om eventuella konsekvenser inte är tillräckligt god. För till stor del så handlar säkerhet om att förse sig med en försäkring som minskar risken för utebliven intäkt och vinst.

Om jag skulle gör en jämförelse mellan företag som drabbas av It attacker och skadlig kod med antalet bränder som drabbar svenska hushåll i Sverige så blir det än tydligare att vi inte värderar riskerna lika.

Under 2009 anmäldes totalt 33 000 bränder i Sverige till försäkringsbolagen och den svenska räddningstjänsten genomförde ca 6000 insatser under året.

Och om vi då tar SCB’s siffra för antalet hushåll i Sverige under samma tidpunkt så är den ca 4,6 miljoner vilket skulle innebära att antalet bränder i svenska hushåll är 0,7% av antalet hushåll.  Jag skulle utan att vet kunna utgå från att största delen av dessa har en försäkring och att många har brand skyddsutrustning, vilket är en självklarhet för det är en tillgång som man inte kan riskera helt utan vidare. Så även om sannolikheten är låg för att man skall drabbas så skyddar man sig därför att konsekvensen är så allvarlig. En slutsatts som jag gör är att företag inte värderar sina digital tillgångar i lika hög utsträckning som vi värderar våra fysiska.

I media lyfts ofta hoten fram som kan drabba företag och deras verksamhet men inte lika mycket läggs på effekterna av ett angrepp. När en webbsida för e-handle är utslagen så förvinner både kundernas förtroende och deras köp. Medarbetare vars terminaler inte fungerar innebär minskad produktivitet eller utebliven försäljning.

Säkerhet handlar om att optimera verksamheten och den tid som den är uppe och snurra. Jag använder ordet försäkring vilket man kan diskutera för till skillnad från en fysisk tillgång kan jag flytta de digital till an åtskild plats via nätet och på så sätt minimera risken för att den skall försvinna eller förvanskas. Genom att lägga den på servrar eller anläggningar som har ett högt säkerhetsksydd. Men det är även en mognadsfråga där vi blir allt mer medvetna om vad vi bär med oss i datorer och våra Smartphones och behovet av att skydda våra digital tillgångar känns lika naturligt som att skaffa en försäkring eller ett brandskydd. Även om sannolikheten är liten att drabbas så är konskvenserna inte små utan kan vara skillnaden mellan företagets framgång och överlevnad.

Vill du veta mer om hur ni kan säkra era It-miljöer både nät och terminaler så gå in här så kan vi berätta mer. Mobilsäkerhet hittar du mer om på följande länk.

Vi hörs

Patrik