Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Fler e-handlar med mobilen

9 år sedan

Andelen svenskar som någon gång har använt mobilen för att handla varor har ökat från 4 procent tredje kvartalet 2009 till 7 procent tredje kvartalet 2010. I dag har ungefär två miljoner svenskar en smartphone, och antalet ökar stadigt. Enligt Arne Andersson, e-handelsexpert på Posten, kan 2011 bli året då e-handel via mobilen slår igenom på allvar. Läs mer här vad han säger.

e-handlar du med mobilen? Vad driver dig som gör det? Vad är det som gör att du avstår från att e-handla? Är det bra för miljön eller bidrar det bara till ökade transporter? Jag tycker i alla fall att det är bekvämt med att e-handla.

Vi hörs, Catherine