Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

IT-ministern bjuder in till samtal för att formulera digital agenda

11 år sedan

Jag fick för två veckor sedan en inbjudan från IT & regionminister Anna-Karin Hatt till rundabordssamtal om ”IT för miljön – ett tema för Digital agenda för Sverige”. Jag tackade ja för att jag känner att TeliaSonera har ett utvecklat miljöarbete som går långt utöver de krav som ställs från såväl ISO som regulatorn. Vi driver både internt och externt miljöorienterat arbete och kan även påvisa hur resultatet av detta ser ut genom dokumenterade processer och mätningar av våra utsläpp.Många av våra produkter och tjänster ger våra kunder och andra intressenter möjlighet att minska sina direkta utsläpp, minska kostnader, spara tid för anställda och med det öka livskvalitet och sist men inte minst öka effektiviteten.

Vi inom TeliaSonera har kunskap och erfarenhet av att använda IT&Telekomlösningar för att kunna hjälpa/stödja andra inom samma bransch men också i andra branscher för att kunna nå samma resultat om inte bättre än TeliaSonera.

Se pressmeddelande från N-dep med alla rundabordssamtal samt datum för dessa: 

Vi hörs, Catherine