Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Anna-Karin Hatt, ny IT- och regionminister!

11 år sedan

Grattis Anna-Karin Hatt, ny IT- och regionminister!

Visste ni att vi har fått en IT- och regionminister? Vi har nu äntligen fått en IT-minister som förhoppningsvis kan koncentrera sig på just IT-frågor. Jag hoppas att regeringen har förstått hur viktiga IT-frågorna faktiskt är för landets konkurrenskraft och välfärd. Jag hoppas också att regeringen förstår att det inte hjälper att bara ha tillgång till IT det krävs en beteende förändring och en medvetenhet för att kunna använda IT på ett effektivt sätt. För att nå en beteende förändring måste man börja tidigt med dessa frågor, redan i skolan.

 Under flera år har regeringen arbetat med IT-frågor, men utan någon uppenbar samordning. Därför ser jag mycket positivt på att IT-ministern numera får ansvar för t ex e-delegationens arbete samt IT-upphandlingsfrågor.

IT-ministern har dock en fortsatt stor utmaning framför sig då det kommer till att påverka sina ministerkollegor. Det är ju vid användningen av IT som vi får de riktigt stora effekterna; IT i vården, IT för miljön, IT i skolan och e-förvaltning.

Regeringen har i och med den nya utnämningen sänt en signal om att IT och elektronisk infrastruktur är väsentligt för landets utveckling. Jag hoppas att Anna-Karin Hatt bjuder in näringslivet och andra intressenter för att vi vet alla att tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi hörs, Catherine