Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Så här tyckte våra kunder om hösteventen…

9 år sedan

Vad tyckte kunderna om våra två höstevent i Malmö och Göteborg, där temat var ”Konkurrensfördelar skapas med kundupplevelser”? Läs mer om själva eventet i ett tidigare blogginlägg här.  Här kommer i alla fall en kort återkoppling. Bland annat framkom det i utvärderingen att våra externa talare var höjdpunkterna, riktigt kul. Själva eventet, i sin helhet, fick också väldigt bra och positiv återkoppling från alla (nästan…). På frågan…

 ”Hur väl motsvarade evenemanget dina förväntningar?” (betyg 1-5, där 5 är högst), så hamnade betyget på ca 3,9.

Jag tycker det är bra även fast vi hade som mål på minst 4,0. En personlig reflektion till att vi inte riktigt nådde vårt interna mål var att utmaningen denna gång bestod i att målgruppen var bredare än normalt, vilket oftast leder till att förväntningar skiljer sig åt ganska mycket.

Kan också nämna att eventen både i Malmö och Göteborg var en förlängning av vårt stora ”Connect2Business”-event vi hade i Stockholm i våras, m a p innehåll, upplägg och format, fast nu i ett mindre format. Och visst, jag är lite jävig när jag skriver detta då jag var med i innehållsgruppen för dessa event.

Vi fick många positiva kommentarer betr innehållet, upplägg och om deltagaren tyckte att de har fått en stärkt bild av Telia. ex ser de Telia som visionärt och innovativt, etc. Här kommer ett axplock av kommentarer från dem som deltog:

– Telia gav en mycket god kundupplevelse. Jag tycker det var lagom långa inslag.
– Intressant att lyssna till mångfald i utbudet. De som satt samman den här dagen hade verkligen gjort ett bra jobb.
 -Kul seminarium i snabbt tempo – precis i min smak.
– Såg dagen som en inspirationskälla – precis så blev det
– Det var välorganiserat, visionärt, informativt och de trevliga inslagen med Peter Apelgren gjorde inte upplevelsen sämre.

Men vi hade även ett par deltagare som såg det lite annorlunda, något vi givetvis tar till oss.
– Telias seminarier var ganska intetsägande med gammal skåpmat.
– Att ni har 4G vet jag, men hur utvecklar jag mitt företag?
– Inte det minsta (på frågan om Telia är visionärt…) 
 

På frågan vilka som var höjdpunkterna under eftermiddagen” (de kunde ange max 3 svar), så fördelades svaren ungefär så här;

Daniel Salzer, Trendethnography – 33%
Ulf Stenvad, If – 30%
Sverker Hannevall, TeliaSonera – 12%
Mats Mägiste, Cygate – 8%
Pranav Mistry, MIT (videoinslag) – 7%

Sedan var det jämn fördelning mellan övriga talare (flertalet från Telia)

Helt klart kan jag också konstatera att de externa talarna gjorde en väldigt bra insats och hade tydliga och intressanta budskap. Jag kan rekommendera dem alla, och visst, det Daniel och Ida Hult gör på Trendethnography är något som fler bör ta till sig, även vi, flera gånger om!

Vi tar till oss vad våra kunder sagt och jag vill också ha en kontinuerlig dialog med dig hur vi kan förbättra oss när det gäller genomförande, innehåll etc för dessa typer av event. För vi kommer genomföra ett Connect2Business-event i början av 2011, och det ska bli annorlunda, och ännu bättre… gärna med din hjälp…

Hls

Lars

Hälsningar

One Kommentar

  1. Från höstevent, ”Att ni har 4G vet jag, men hur utvecklar jag mitt företag?” | Bättre Affärer 8 år sedan

    […] Rubricerad fråga fick vi från en av våra kunder  i samband med utvärderingen av våra höstevent (läs tidigare inlägg här). […]