Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Checklistor borde få mer utrymme.

11 år sedan

Jag fick en liten upplysning på ämnet checklistor häromdagen och i morse när jag backade ut från uppfarten hemma så insåg jag just hur lätt det är att en olyck händer. Jag gör på samma sätt varje morgon lägger i backen tittar i ena sidospegeln och håller en linje längs kanten tills jag kommer ner till gatan då först stannar jag och kollar om någon kommer. Det jag inte gör är att kolla att någon inte redan står där eller befinner sig bakom på fel sida, för ingen brukar eller ska vara där just då.  Vanan och mitt slentrianbeteende har tagit över och fått mig att bortse från vad som skulle kunna hända.

För en Pilot är Checklistor vardag både för rutiner som start och landning men även i krissituationer som US airways planets nödlandningen på Hudson floden för ett årsedan. Om det fungerar bra där vart kan det då mer finnas utrymme för checklistor som en del av ett målmedvetet kvalitetsarbete. På temat bättre affärer så kan jag se det i kundmötet oavsett om det är planerat eller sker spontant till kundtjänsten. För när vi inte lyckas att ge en riktigt bra serviceupplevelse till en kund så är det inte för att vi inte vill utan för att människor glömmer saker, påverkas av stress, rutiner som blir vardag och slentrian gör att vi inte alltid får till det 100%.  Och många av oss ser det nog som övervakning eller kontroll snarare än ett sätt ha koll på läget oavsett vad som påverkar oss i en given situation.

Jag lyssande på en av Harvards Business Podcasts som just handlade om checklistor, kring en bok skriven av Dr. Atul Gawande, kirurg i USA , som heter ”The Checklist Manifesto. Där beskriver författaren just värdet av Checklistor bl.a. inom sjukvården men även i andra sammanhang.

Vi kan tycka att det borde finnas rutiner och regler som täcker alla eventualiteter men se det gör det inte. För just allt som vi tar förgivet som alla borde tänka på är även det som lätt glöms bort eller missas. Och när situationen blir pressad med snabba beslut och liv som står på spel kan en så enkel sak som att alla vet namnet på var och en som är med vid operatioen vara avgörande.

Gå in på Harvard Business IdeaCast och lyssna på intervjuvn med Atula Gawande plus andra intressanta inlägg.

Vilken checklista skulle du vilja se?

Avbockat tills vidare.