Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Vanliga it-risker och hur de motverkas

8 år sedan

Bekymrad datoranvändare

Har du någon gång reflekterat över vad det egentligen kan kosta om en dator blir infekterad med skadlig kod så som virus eller trojaner?
Rent privat kan konsekvenser av en infektion bli väldigt allvarliga då man kan förlora pengar från sina bankkonton. Få Facebook, Instagram, GMail och andra konton kapade. I många fall utan att man själv direkt märker av problemen.

Från ett företags synvinkel är det inte bara ett problem med förlorad information, samtal till it-helpdesk utan en direkt faktisk kostnad som inte är försumbar. En stor del av denna kostnad kan kopplas till hanteringen av den infekterade datorn då man bör, i de flesta fall, ominstallera operativsystem, applikationer och sedan också återställa viss information. Bara kostnaden i förlorad arbetstid för anställda kan då bli större än vad man kanske inser.

 

De vanligaste riskerna som hanteras av Telia för säkerhetsincidenthantering är:

 

I många fall kan man undvika att råka illa ut genom att följa ett fåtal enkla råd:

  • Se till att uppdatera operativsystem och applikationer samt ha ett uppdaterat virusskydd.
    Här kan gratistjänster så som Secunia PSI hjälpa till för privatpersoner, men företag kan istället behöva helhetsanpassade lösningar.
  • Lämna aldrig ut känslig information så som lösenord, kontonummer och liknande – varken på okända siter eller via epost.
  • Var uppmärksam på konstiga epost-meddelande och följ inte länkar som bifogas utan att först ha kontrollerat att de verkligen leder dit de påstår.

/Group Security