Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Fem år på det sociala nätet: Livet har blivit annorlunda

10 år sedan

I år är det:

  • fem år sedan jag första gången loggade in på Facebook
  • tre år som tweetare på Twitter
  • tre år som bloggare, samt,
  • tre år som koncernansvarig för TeliaSoneras arbete i och med sociala medier

Nu känner jag att det är dags att göra en kort reflektion av vad dessa kanaler inneburit, då just dessa kanaler inneburit en omvälvning av livet som vi tidigare levde det i min mening. Samtidigt, när jag ser åren ovan, känns det som ingenting med 3-5 år – i perspektiv av hela livet, men ändå.

Mitt liv – både privat och professionellt – har huvudsakligen påverkats till det bättre. Jag har nog sällan lärt mig så mycket, skrattat så mycket, och samtidigt, fått så mycken inspiration – och oväntat stöd – som under dessa fem år. Men, även blivit berörd, kunnat bistå långväga som haft det jobbigt, samt stötta, ibland dittills obekanta, ämnen som berört mitt hjärta.

Professionellt: jag kan nu direkt få kunskap om de senaste tankarna, idéerna och förslagen på hur göra saker bättre, eller åtminstone, annorlunda. Och detta direkt från personerna som besitter kunskapen – utan mellanhänder, och jag kan själv kontakta dem. Samtidigt, att få återförande på egna tankar som här i blogg, positivt som negativt, vilket bidrar till min egen och företagets utveckling. Jag, som del av en global koncern, mejlade tidigare med kollegor ”okända” för mig som (privat)personer. Nu kan jag t.ex. via Facebook se hur de ser ut och vad de gör på fritiden, vilket ger mig en helt annan känsla och ”närhet” till mina kollegor. Och det kan även knyta starkare band när jag hittar en kollega som jag inte ”enbart” arbetar med, men som det visar sig även delar samma fritidsintressen som jag.

Privat; skulle vilja säga att möjligheterna är obegränsade. Självklart att kunna bibehålla kontakt med ett stort kontaktnät av släkt och vänner vitt utspridda geografiskt. Enkelt att via Facebook kunna delta i deras liv utan att endast ha kontaktvägen telefonsamtal. (Jag förstår om det låter motsägelsefullt, men jag tror de flesta med ett konto på Facebook förstår vad jag menar.) Kom nu bara ihåg, jag säger inte att det ena utesluter det andra! Vidare, att själv kunna ta del av andras åsikter och kommentarer, vilka man normalt endast tidigare kanske fick höra talas om, t.ex. via en journalist.

En ny undersökning som Telia gjort via vårt trendspaningsverktyg, Telia Trends, visar nu att ”Sociala medier gör oss mer sociala”. Självklart finns det många tankar och åsikter om att dessa nya kontaktvägar påverkar oss på olika sätt – eftersom vi är olika som individer, vilket man måste ha respekt för. Precis som alla måste ha respekt för andras åsikter.

Jag undrar vad min reflektion kommer att vara 2017, efter tio år som aktiv på det sociala nätet. Vad tror du om framtiden?

Må gott,

LG