Klimatmöten öppnade i Panama

En hel vecka, från 1:a till 7:e oktober, kommer utsända från hela världen att mötas i Panama.

Syftet med mötet är att öppna nya FN-samtal om klimatet och bryta dödläget kring flera nyckelfrågor, inför det kommande mötet i Durban i slutet på året.

En av de viktigaste frågorna som kommer att diskuteras är Kyotoprotokollets framtid. Kyotoprotokollet löper ut år 2012 och risken är stor att vi har inte något avtal efter nästa år. EU och Kina ställer sig bakom ett nytt avtal men bland annat Kanada, Japan och Ryssland vägrar.

Läs mer här och här:

Vi hörs snart igen,

Catherine

Kommentera inlägget


Hittills bara en kommentar