Både miljötänk och tillväxt är möjligt

Etiketter: , , , , ,

Jag släpper inte detta innan jag har fått information om att målen finns på styrkorten och aktiviteter som stödjer målen finns på v-planer på alla nivåer där det är relevant, förstås.

”Tre av de viktigaste samhällsfrågorna, välfärd, sysselsättning och miljö står i dag i konflikt till varandra därför att ekonomisk tillväxt har en stark negativ miljökoppling. Tillväxten som har gett oss vår välfärd, äventyrar samtidigt livsbetingelserna för oss och för kommande generationer. En grundorsak till att skiftet till ett mer ekologiskt hållbart…

Digitaliseringens möjligheter

Etiketter: , , , ,

Enligt EU-kommissionen kan it- och telekommunikationstjänster minska Europas CO2-utsläpp med upp till 15 procent till 2020. Vi vet också att it- och telekommunikationstjänsternas största potential ligger inom, transporter, energi, fastigheter och byggsektorn.

Jag läste en artikel i GP (Göteborgs Posten), skriven av Anders Wijkman, ordförande i Romklubben, med rubrik ”Digitala hotet – frågan som politikerna glömt bort” ”Allt fler arbeten kommer att snabbt tas över av datorer. Men det digitala hotet dominerade trots det inte diskussionerna i Almedalen. Det är därför hög…

Välgörenhet i ett kontantlöst samhälle

Wallet

Jag fick nyligen se ett riktigt bra filmklipp på Youtube kring något som kallas “Social Swipe”. Det avser ett initiativ som hjälporganisationen MISEREOR initierat. MISEREOR jobbar med att hjälp till självhjälp i utvecklingsländer och fokuserar på kamp mot orättvisor och fattigdom. Filmen visar ett initiativ där du kan dra ditt…

Samsung dominerar på smartphonetoppen i sommar!

Etiketter: , , , , ,

210x210-samsungalaxy-98x98

Nu börjar sommaren gå mot sitt slut och för många är det dags att komma tillbaka till jobbet och rutinerna imorgon. Det är också dags för oss att summera sommarförsäljningen av smartphones genom vår sammanställning Smartphonetoppen. Smartphonetoppen summerar de 10 mest sålda modellerna i våra butiker, i kundtjänst och på nätet…